Järjestyksenvalvojan koulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 225€ (sis alv 24%)

Kesto 40 oppituntia

Järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen pääsyn edellytyksiä ovat nuhteeton tausta ja 18 vuoden ikä (edellytys järjestyksenvalvojan töihin hakeutuville).
Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40h) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana mm. yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella. Koulutukseen sisältyy kurssin lopuksi järjestettävä teoriakoe.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hankkia lisäammattitaitoa mm. järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen (5 h) ja teleskooppipatukan (5 h) käyttäjäkoulutuksilla sekä järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksella.

Tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi edellyttää joissakin tapauksissa, että järjestyksenvalvoja on suorittanut peruskoulutuksen lisäksi järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen. Tilaisuuden järjestäjä on aina velvollinen perehdyttämään järjestyksenvalvojat tilaisuuden toimeenpanopaikan erityiskysymyksiin ja tilaisuuden järjestämiselle annettuihin ehtoihin ja määräyksiin sekä tilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmiin.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 80€ (sis alv 24%)

Kesto 8 oppituntia

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttää kertauskoulutusta (8h). Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset.

Hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaneen henkilön pitää käydä päivittämässä tiedot ja voimassaolo kertauskoulutuksessa 5 vuoden välein.

Voimankäytön ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutus 110€ (sis alv 24%)

Kesto 8 oppituntia

Voimankäyttöä ja voimankäyttövälineitä tulee harjoitella ja kerrata säännöllisesti. Koulutuksen tavoitteena on, että järjestyksenvalvoja tai vartija osaa voimankäyttöön liittyvät lainalaisuudet ja valtuudet, sekä voimankäyttövälineiden oikeaoppisen käytön.

Koulutus on suoritettava 365 päivän sisällä varsinaisesta voimankäyttökoulutuksesta tai edellisestä kertauskoulutuksesta. Ilman vuosittaista voimankäyttövälineiden kertauskoulutusta, vartija tai järjestyksenvalvoja ei saa kantaa voimankäyttövälineitä (koskee myös käsirautoja) työtehtävissään.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 150€ (sis alv 24%)

Kesto 16 oppituntia

Voimankäyttöä ja voimankäyttövälineitä tulee harjoitella ja kerrata säännöllisesti. Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että järjestyksenvalvojana voi toimia vain järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen suorittanut henkilö.

Koulutuksessa keskitytään järjestyksenvalvojan voimankäyttöön, sen lainalaisuuksiin, vaateisiin ja oikeaoppiseen voimankäyttövälineiden käyttöön. Koulutus on yksityiskohtaisempi lähestyminen voimankäyttöön ja antaa paremmat valmiudet toimia vaativissa ja haastavissa työtehtävissä.

Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus täytyy olla hyväksytysti suoritettu ennen voimankäytön lisäkoulutukseen osallistumista.

Kaasusumutinkoulutus 100€ (sis alv 24%)

Kesto 5 oppituntia

Järjestyksenvalvoja tai vartija saa kantaa kaasusumutinta työssään vain saatuaan sisäasianministeriön vaatimukset täyttävän kaasusumutinkoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on, että henkilö hallitsee kaasusumuttimen oikeaoppisen kantamisen ja käytön.

Kaasusumutinkoulutuksen suorittaneet voivat hakea poliisilta lupaa kaasusumuttimen kantamiseen järjestyksenvalvojan tai vartijan työtehtävissä ja työmatkoilla.

Voimankäytön yleinen osa pitää olla suoritettu hyväksytysti ennen kurssille osallistumista.

Teleskooppipatukkakoulutus 100€ (sis alv 24%)

Kesto 5 oppituntia

Järjestyksenvalvoja tai vartija saa kantaa teleskooppipatukkaa työssään vain saatuaan sisäasianministeriön vaatimukset täyttävän teleskooppipatukkakoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on, että henkilö hallitsee teleskooppipatukan oikeaoppisen kantamisen ja käytön.

Voimankäytön yleinen osa pitää olla suoritettu hyväksytysti ennen kurssille osallistumista.

Ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla!

Uhkaavan tai aggressiivisen henkilön kohtaaminen